Leave Your Message
01/01

BIZ hakdaZhejiang Paidu New Energy Co., Ltd.

PaiduSolar

2003-nji ýylda döredilen biziň markamyz, esasan, "fotoelektrik enjamlary we komponentleri satmak, gün energiýasy öndürýän tehniki hyzmatlar, elektroniki materiallary satmak, energiýa saklaýyş tehnologiýa hyzmatlary, elektrik enjamlaryny satmak, merkezleşdirilen çalt zarýad beriş stansiýalary, programma üpjünçiligini ösdürmek, internet satuwy," açyk önümleriň satuwy, elektron önümleriniň satuwy, gündelik zerur zatlaryň satuwy, harytlaryň importy we eksporty, tehnologiýa importy we eksporty ".

has giňişleýin gör
index_conmpanyivp
index_ico18sy

OEM & ODM

Güýçli hünär gözleg we gözleg toparymyz bar.

index_ico2ook

20 + ýyl

2003-nji ýyldaky gün senagaty önümçiligine ünsi jemleýäris.

40 + enjamlar

Zawodda 40-dan gowrak hünär önümçilik enjamlary bar.

300 + işgärler

Durnukly işgärleriň umumy sany 300-e golaý.

index_ico31lb

18000

Önümçilik gerimini giňeltmäge we güýçli bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmaga ukyply.

 • Baý pudak tejribesi

  Gün senagatynda köp ýyllyk tejribe bilen bazara we müşderileriň ösýän zerurlyklaryna çuňňur düşünmegi ösdürdik. Variousolda gymmatly tejribe toplap, dürli ölçeg we çylşyrymly köp sanly taslamany üstünlikli tamamladyk.

  Koprak oka
 • Qualityokary hilli önümler

  Senagat standartlaryna laýyk gelýän we ondan ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýäris. Biz materiallarymyzy ynamdar üpjün edijilerden alýarys we önümçilik döwründe berk hil gözegçilik çärelerini ulanýarys.

  Koprak oka
 • Innowasiýa tehnologiýasy

  Senagatdaky tehnologiki ösüşleriň başynda durmak bilen buýsanýarys. Bazara innowasiýa çözgütleri getirmek üçin gözleg we ösüş üçin yzygiderli maýa goýýarys.

  Koprak oka

Aýratyn önüm

Esasy hyzmatlary ulanyp, üstünlikleriňize taýýarlyk

hyzmatlaryüpjün edýäris

 • Tehniki goldaw

  Tehniki goldaw toparymyz, gün paneliňiziň ähli zerurlyklary üçin kömek we ýol görkezmäge bagyşlanýar. Gurmak, näsazlyklary düzetmek ýa-da tehniki hyzmat etmek barada soraglaryňyz bar bolsa, hünärmenlerimiz kömek etmek üçin şu ýere gelýärler.

 • Hil barlagy

  Biziň kompaniýamyzda hil iň möhümdir. Gün panellerimiziň iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik çäreleri bar. Çig mal saýlamakdan önümçilik prosesine çenli hiliň berk gözegçilik düzgünlerine eýerýäris.

 • Custörite çözgütler

  Her taslamanyň özboluşlydygyna düşünýäris we şonuň üçinem aýratyn talaplaryňyza laýyklaşdyrylan çözgütleri hödürleýäris. Tejribeli inersenerler toparymyz, energiýa zerurlyklaryňyza, býudjetiňize we estetiki islegleriňize laýyk gelýän gün paneli ulgamlaryny taslamak we ösdürmek üçin siziň bilen ýakyndan işleşer.

Şahadatnama

Esasy hyzmatlary ulanyp, üstünlikleriňize taýýarlyk

index_certificate7p9
index_certificate2lq3
index_certificate3qmg
index_certificate4jju
index_certificate5124
index_certificate6osa
010203

Iň soňky habarlar

Esasy hyzmatlary ulanyp, üstünlikleriňize taýýarlyk